Η προκαταρκτική έκδοση του προγράμματος του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί στις 26/10.

Η έκδοση αυτή θα περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 25/10.

Για τις παρουσιάσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα, με βάση τη διαθεσιμότητα του προγράμματος και των αιθουσών.